10% av vår försäljning gick till UNICEF | Posh Living

10% av vår försäljning gick till UNICEF

Rent vatten är en mänsklig rättighet. Trots detta saknar nästan 30% av världens befolkning rent vatten (enl. defini­tionen som används med de globala målen). Posh Living skänker därför oavkortat 10% av vår försäljning under fredagen den 29 november till UNICEFs arbete.

Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för hälsan och som alltid är barnen de mest utsatta. UNICEF kämpar världen över för att öka människors tillgång till vatten genom att ge stöd till att bygga vatten- och avloppssystem, borra brunnar, installera pumpar och utveckla innovativa och billiga metoder för att lösa vattenproblemen. Ett långsiktigt förändringsarbete är just att borra brunnar nära skolor. På så sätt kan barnen både ta med sig vatten hem och föra vidare viktig kunskap om hygien till familjen. Allt fler flickor kan nu gå i skolan istället för att gå flera mil för att få tag på vatten.

Vill du också vara en del av förändringen och stötta UNICEF kan du enkelt lämna ett bidrag här.

Läs mer om arbetet med rent vatten här.

Bild: ©UNICEF/Mukwazhi


Lämna en kommentar